Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210899 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co je nového ve vzdělávání

Autor: Tomáš Feřtek
ISBN: 9788090749016
OKCZID: 128258214

Citace (dle ČSN ISO 690):
FEŘTEK, Tomáš. Co je nového ve vzdělávání. 2. vydání. Praha: Nová beseda, 2019. 111 stran. CJN, 15.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.89.87...)