Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Na obranu bydlení: politika krize

Autor: Madden, David, Marcuse, Peter, Michl, Jaroslav a Hajdučková, Magdaléna
Rok: 2020
ISBN: 9788090756229
NKP-CNB: cnb003257479
OKCZID: 128450902

Citace (dle ČSN ISO 690):
MADDEN, David J. Na obranu bydlení: politika krize. Překlad Jaroslav MICHL, překlad Magdalena HAJDUČKOVÁ. V Praze: Neklid, 2020. 161 stran.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČRAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)