Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180998 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Strom Bydžova : antologie bydžovských autorů

Autor: Blahová, Drobek, Skalický, Oldřich Vágner, David Khol, Komárek, Martin Tichý
ISBN: 9788090764637
NKP-CNB: cnb003180574
OKCZID: 128353071

Citace (dle ČSN ISO 690):
BLAHOVÁ, Tereza. Strom Bydžova: antologie bydžovských autorů. [Nový Bydžov?]: Městské muzeum?, 2020. 140 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.219.167...)