Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161021 obálek a 531864 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dobrodružství pana Wellingtona : o klucích, letadlech a letcích RAF

Autor: Hana Bergmannová Klímová
ISBN: 9788090770607
NKP-CNB: cnb003156629
OKCZID: 128278063

Citace (dle ČSN ISO 690):
BERGMANNOVÁ KLÍMOVÁ, Hana. Dobrodružství pana Wellingtona: o klucích, letadlech a letcích RAF. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Katzberg, 2019. 243 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.254...)