Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462916 obálek a 691997 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

My kacíři

Autor: Lenka Procházková
Rok: 2020
ISBN: 9788090773202
OKCZID: 128297316

Citace (dle ČSN ISO 690):
PROCHÁZKOVÁ, Lenka. My kacíři. 1. vydání. V Praze: Ivan David, [2020]. 120 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.205.167...)