Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Diplomatarium Sancto-Adalbertinum : stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214-1543

Autor: Vladimír Rábik
ISBN: 9788096871797
OKCZID: 110616990

Citace (dle ČSN ISO 690):
RÁBIK, Vladimír. Diplomatarium Sancto-Adalbertinum: stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214 1543. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2008, 359 s. Bibliotheca genealogica Slovaca, zv. 9. ISBN 978-80


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.237.71...)