Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska

Rok: 2007
ISBN: 9788096978212
OKCZID: 110543793

Citace (dle ČSN ISO 690):
LONDÁK, Miroslav. Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska. Bratislava: Prodama, 2007, 177 s. ISBN 978-80-969782-1-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.171.146...)