Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845298 obálek a 853562 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

El continente en cambioAutor: Krzywicka, Katarzyna
Rok: 2009
ISBN: 9788322730379
NKP-CNB: abd001-002192010
OKCZID: 128001936

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRZYWICKA, Katarzyna. El continente en cambio: ensayos para un debate sobre América Latina. Lublin: Editorial de la Universidad Maria Curie-Skłodowska, 2009. 149 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)