Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Religious pedagogyAutor: Zbigniew Marek, Anna Walulik, Ewa Pałka
ISBN: 9788376144955
OKCZID: 128686514

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREK, Zbigniew, ed. a WALULIK, Anna, ed. Religious pedagogy. Překlad Ewa PAŁKA. Kraków: Ignatianum University Press, 2020. 382 stran. Social dictionaries.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)