Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kladsko :dějiny regionuAutor: Felcman Ondřej
Rok: 2012
ISBN: 9788392632832
ISBN: 9788392898733
ISBN: 9788072861910
ISBN: 9788087607008
NKP-CNB: cnb002415361
OCLC Number: (OCoLC)837501810
OKCZID: 111743928
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
FELCMAN, Ondřej a Ryszard GŁADKIEWICZ. Kladsko: dějiny regionu. Vyd. 1. Hradec Králové :, Wrocław :, Praha :, Kłodzko: Filozofická fakulta UHK ;, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe ;, Historický ústav AV ČR ;, Powiat Kłodzki, 2012, 607 s. ISBN 978-

Hodnocení: 4.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Dějiny regionu přináší syntetický, ucelený pohled na složité dějiny kladského regionu (v české historiografii poprvé). Kladsko jako kraj a posléze hrabství patřilo až do poloviny 18. století do Čech a českého státu. Po pruské anexi změnilo zemskou i státní příslušnost a stalo se na dvě století součástí nejprve pruského a potom německého Slezska. V roce 1945 bylo Kladsko včleněno do polského státu. Syntéza je společným dílem početného kolektivu zkušených českých a polských badatelů, aktivně činných na poli kladských dějin. Výklad se opírá o poznatky české, polské a německé historiografie a bohatou pramennou základnu. Zahrnuje politicko-správní, hospodářsko-sociální, demograficko-etnickou, kulturní a náboženskou tematiku od pravěku až do počátku třetího tisíciletí. Je členěn do pěti hlav podle základních periodizačních mezníků státoprávního rázu. Syntézu doprovázejí čtyři studie o specifických součástech kladské historie (o vládcích kladského kraje a hrabství, o zemském znaku, kladských mincích a mapách), které umocní výsledný dojem čtenáře o regionu, jenž ve středoevropském prostoru tvořil vždy svéráznou geografickou, historickou a kulturní jednotku.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)