Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Library linked data : verso l'interoperabilità tra le istituzioni culturaliAutor: Ester Marinelli
ISBN: 9788857544571
OKCZID: 128428841

Citace (dle ČSN ISO 690):
MARINELLI, Ester. Library linked data: verso l'interoperabilità tra le istituzioni culturali. Udine: Mimesis, [2018]. 121 stran. Libricolae/Minima, III.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)