Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Johann Kupezky (1666-1740): ein Meister des BarockporträtsAutor: Šafařík, Eduard Alexandr
Rok: 2001
ISBN: 9788880164746
OKCZID: 113081522

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠAFAŘÍK, Eduard Alexandr. Johann Kupezky (1666-1740): ein Meister des Barockporträts. Roma: De Luca, c2001. 222 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)