Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

EU and international insolvency proceedings : regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings : commentary

Autor: Alexander J. Bělohlávek
ISBN: 9789082982435
OKCZID: 128415213

Citace (dle ČSN ISO 690):
BĚLOHLÁVEK, Alexander J. EU and international insolvency proceedings: Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings : commentary. 1st edition. The Hague, The Netherlands: Lex Lata, [2020]. 2 svazky (cclxxi, lxxvi, 1887 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.154...)