Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2092500 obálek a 515409 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Symfonie g-moll = Symphony G minor

Autor: Leopold Koželuh, Eva Tornová
ISBN: 9790660613733
NKP-CNB: cnb002899868
OKCZID: 127747744

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOŽELUH, Leopold. Symfonie g moll =: Symphony G minor. 1. vydání. Editorka Eva TORNOVÁ. Praha: Český rozhlas, 2017, 92 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.55...)