Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktická epidemiologie

Autor: Květuše Brázdová
Rok: 1985
NKP-CNB: cnb000011813
OCLC Number: (OCoLC)39420891
OKCZID: 112233049

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRÁZDOVÁ, Květuše. Praktická epidemiologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1985. 77 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.232...)