Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly z oftalmologie

Autor: Otto Riebel
Rok: 1985
NKP-CNB: cnb000014869
OKCZID: 111157337

Citace (dle ČSN ISO 690):
RIEBEL, Otto. Vybrané kapitoly z oftalmologie: [určeno pro posl. fak. lék.]. 3., dopln. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 225 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.8...)