Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462916 obálek a 691997 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Geografie krajů ČSSR: vysokoškolská učebnice pro posluchače fak. připravující učitele

Autor: Mištera, Ludvík
Rok: 1984
NKP-CNB: cnb000020222
OCLC Number: (OCoLC)39581604
OKCZID: 111371459

Citace (dle ČSN ISO 690):
MIŠTERA, Ludvík. Geografie krajů ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 339 s. Učebnice pro vysoké školy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.205.167...)