Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Skladba spisovné češtiny: vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakultAutor: Grepl, Miroslav a Karlík, Petr
Rok: 1989
NKP-CNB: cnb000047171
OCLC Number: (OCoLC)39418825
OKCZID: 112362915

Citace (dle ČSN ISO 690):
GREPL, Miroslav. Skladba spisovné češtiny: vysokošk. učebnice pro stud. filozof. a pedagog. fakult. 2. vyd. Praha: SPN, 1989. 474 s. Učebnice pro vys. školy.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)