Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2291249 obálek a 577764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Latinská mluvnice.

Autor: Quitt, Zdeněk
Rok: 1989
NKP-CNB: cnb000051172
OCLC Number: (OCoLC)39409469
OKCZID: 112183843

Citace (dle ČSN ISO 690):
QUITT, Zdeněk. Latinská mluvnice. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 202 s. Učebnice pro vysoké školy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.36...)