Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2515919 obálek a 722530 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dokumenty o lidských právech.Rok: 1969
NKP-CNB: cnb000122915
OKCZID: 111894819


Anotace

 

Doslovné znění jedenácti dokumentů o lidských právech, přijatých v rámci OSN: Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Fakultativního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, Úmluvy o politických právech žen, Deklarace OSN o odstranění diskriminace žen, Deklarace o výchově mládeže v duchu ideálů míru, vzájemné úcty a porozumění mezi národy, Deklarace práv dětí, Deklarace OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluvy o boji proti diskriminaci v oblasti vzdělání, Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a Prohlášení teheránské konference

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.72...)