Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mnichovské dny: paměti

Autor: Beneš, Edvard a Soukup, Jaroslav
Rok: 1968
NKP-CNB: cnb000126231
OCLC Number: (OCoLC)12921799
OKCZID: 111185985

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Paměti druhého presidenta Československé republiky, věnované speciálně mnichovským dnům. Autor je začal psát ještě za války na základě vlastních vzpomínek a tehdy dostupného dokumentárního materiálu, a to jako náčrt kmnohemrozsáhlejšímu dílu, které se mu již nepodařilo realizovat. Paměti takto doplňují řadu memoárových prací, které byly za uplynulých třicet let ve světě o tomto tématu vydány, včetně pamětí hlavních aktérů mnichovského dramatu,ajejich přínosem je až dosud chybějící závažný pohled z druhé strany, v mnohém korigující různá tvrzení hlavních účastníků mnichovského jednání o ČSR.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.232...)