Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od klatby k dialogu

Autor: Garaudy, Roger a Průcha, Milan
Rok: 1967
NKP-CNB: cnb000140231
OCLC Number: (OCoLC)42186978
OKCZID: 111763885

Citace (dle ČSN ISO 690):
GARAUDY, Roger. Od klatby k dialogu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 71 s. Filosofie a současnost, sv. 9.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Východiskem úvah francouzského filosofa je odůvodnění dialogu mezi křesťany a marxisty. Autor shromáždil výmluvné důkazy, že nelze ztotožňovat protiklad marxismus-křesťanství s kontrapozicí mezi proletářskou a buržoazní ideologií. Rozlišuje mezi náboženstvím a církevním zřízením, základním křesťanským poselstvím, mýtem a ideologií, sleduje historicky proměnlivou úlohu křesťanství i soudobé snahy oslabit jeho poplatnost ideologii a zřízením vládnoucích tříd.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.232...)