Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2474567 obálek a 697518 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dítě diabetické matkyAutor: Přibylová, Hana
Rok: 1982
NKP-CNB: cnb000142260
OCLC Number: (OCoLC)42144012
OKCZID: 111242514

Citace (dle ČSN ISO 690):
P��IBYLOVÁ, Hana. Dítě diabetické matky. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 156 s. Hálkova sbírka pediatrických prací, 31.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.161.24...)