Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461451 obálek a 691631 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kurs číslicové techniky

Autor: Sobotka, Zdeněk
Rok: 1974
NKP-CNB: cnb000144673
OCLC Number: (OCoLC)42103491
OKCZID: 111799315

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOBOTKA, Zdeněk. Kurs číslicové techniky: Určeno [také] posl. stř. odb. škol. 1. vyd. Praha: SNTL, 1974. 218, [1] s. Řada elektrotechn. literatury.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Při výkladu o číslicové technice, která dnes zasahuje téměř do všech oblastí elektroniky, probírá autor číselné soustavy, Booleovu algebru, kombinační logické obvody, vlastnosti integrovaných obvodů, sekvenční logické obvody,různé typy klopných obvodů aj. Ve zvláštních kapitolách pojednává o rušení v logických systémech, o integrovaných obvodech MOS, o elektronických kalkulačních strojích, magnetických a velkokapacitních pamětech a číslicovýchpočítačích.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (52.23.219...)