Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzická geografie Sovětského Svazu

Autor: Votýpka, Jan
Rok: 1982
NKP-CNB: cnb000152929
OCLC Number: (OCoLC)42165685
OKCZID: 111369451

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOTÝPKA, Jan. Fyzická geografie Sovětského svazu. 1. vyd. Praha: SPN, 1982. 419 s. Odborná literatura pro učitele.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.171.146...)