Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633368 obálek a 789873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stručné dějiny sovětského filmuAutor: Grošev, Aleksandr Nikolajevič
Rok: 1979
NKP-CNB: cnb000153740
OKCZID: 113277294

Citace (dle ČSN ISO 690):
Stručné dějiny sovětského filmu. Překlad Otakar VÁŇA. 1. vyd. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 433, [3] s. 96 s. fot. příl.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Autoři zachycují počátky filmu v předrevolučním Rusku, zrod, formování a rozkvět sovětského filmu a výsledky zvukového filmu ve 30. letech. Seznamují s charakteristickými rysy filmu za Velké vlastenecké války, v poválečnémobdobí av dalších desetiletích až do počátku 70. let. Výklad doplňuje stručná filmografie hraných, dokumetárních a populárně vědeckých filmů.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)