Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Brněnské noviny a časopisy od doby nejstarší až do roku 1975

Autor: Kubíček, Jaromír a Šimeček, Zdeněk
Rok: 1976
NKP-CNB: cnb000168859
OKCZID: 111022604

Dostupné také jako: Digitalizovaný dokument  


Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍČEK, Jaromír. Bibliografie města Brna. Vyd. 1. Brno: Universitní knihovna :, Archiv města Brna :, Musejní spolek, 1976. 594 s., [32] s. obr. příl. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 3.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.118...)