Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Půdoznalecký prozkum soudního okresu Židlochovice na Moravě =: Bodenkundliche Durchforschung des Bezirkes Židlochovice in Mähren

Autor: Novák, Václav a Hrdina, Jindřich
Rok: 1932
NKP-CNB: cnb000173240
OCLC Number: (OCoLC)85517046
OKCZID: 115008042

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVÁK, Václav. Půdoznalecký prozkum soudního okresu Židlochovice na Moravě =: Bodenkundliche Durchforschung des Bezirkes Židlochovice in Mähren. V Praze: nákladem Ministerstva zemědělství republiky Československé, 1932. 218 stran. Sborník výzkumných ústavů zemědělských RČS =, Recueil de travaux des Instituts des recherches agronomiques de la République Tchècoslovaque ;, Z půdoznalecké sekce Zemsk. výzkumného ústavu zemědělského v Brně =, De l'Institut des recherches agronomiques (section pedologique) à Brno., sv. 75., čís. 81.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.171.146...)