Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hydrologie: určeno pro posl. fak. stavební

Autor: Bezdíček, Vilibald
Rok: 1966
NKP-CNB: cnb000193057
OCLC Number: (OCoLC)85209029
OKCZID: 112719380

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEZDÍČEK, Vilibald. Hydrologie: Určeno pro posl. fak. stavební. 1. vyd. Brno: VUT, 1966. 251 s. Učební texty vysokých škol.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)