Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171367 obálek a 536665 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

21. srpen 1968.

Autor: Benčík, Antonín
Rok: 1990
NKP-CNB: cnb000279148
OKCZID: 113103944

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENČÍK, Antonín. 21. srpen 1968. Vyd. 1. Praha: Delta, 1990. 156 s. Tvorba uvádí, č. 2/1990.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.149...)