Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698676 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příspěvek k estetice českého verše =: Quelques réflexions sur l'esthétique du vers tchèqueAutor: Mukařovský, Jan
Rok: 1923
NKP-CNB: cnb000340308
OKCZID: 113058575

Citace (dle ČSN ISO 690):
MUKAŘOVSKÝ, Jan. Příspěvek k estetice českého verše =: Quelques réflexions sur l'esthétique du vers tchèque. V Praze: Filosof. fakulta univ. Karlovy :, Fr. Řivnáč [distributor], 1923. 63 s. Práce z vědeckých ústavů, sv. 4.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.92.164...)