Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mistr Jan Hus ve výtvarném umění

Autor: Štech, V. V. (Václav Vilém)
Rok: 1916
NKP-CNB: cnb000347177
OKCZID: 114568256

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTECH, V. V. Mistr Jan Hus ve výtvarném umění. V Praze: nakladatel F. Topič knihkupec, 1916. iv s., 40 čb. obr. Umělecké památky, 4.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Česká Digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.172.203...)