Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lékařská psychologie: učebnice pro lékařské fakulty

Autor: Bouchal, Milan
Rok: 1981
NKP-CNB: cnb000395852
OKCZID: 111020001

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOUCHAL, Milan. Lékařská psychologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1981. 211, [1] s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Obecná část seznamuje s předmětem a pojmem psychologie a se vztahy k jiným disciplínám, s psychologií ve zdravotnictví, vývojem psychiky a vědomí, učením a poznávacími procesy, emotivitou, chováním, i osobností, člověkem veskupině a uvádí praktická cvičení. Speciální část je věnována psychologii nemocného a zdravotníka, psychologii zdravotnického prostředí a psychohygieně.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.204...)