Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kultura lužických popelnicových polí na východní MoravěAutor: Dohnal, Vít
Rok: 1977
NKP-CNB: cnb000415610
OCLC Number: (OCoLC)5481549
OKCZID: 113205148

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOHNAL, Vít. Kultura lužických popelnicových polí na východní Moravě. Brno: Archeologický ústav ČSAV :, Geografický ústav ČSAV, 1977, 164 s. Fontes archaeologiae Moravicae, tom. 10.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.79...)