Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren /

Autor: Neuhäusel, Robert
NKP-CNB: cnb000424156
OCLC Number: 42146068
OKCZID: 128542790

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEUHÄUSEL, Robert. Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. Praha: Academia, 1968. 83 s. Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd, roč. 78/1968, seš. 11.


Anotace

 

Práce shrnuje výsledky studia společenstev svazu Carpinion na jižní Moravě. Byla analyzována společenstva Galio-Carpinetum Oberdorfer 1957, Primulae veris-Carpinetum R. et Z. Neuh. 1964. Aceri-Tilietum cordatae Hartmann et Jahn 1967 a Carici pilosae-Carpinetum R. et Z. Neuh. 1964. Autoři zkoumají jejich výskyt; strukturu a hospodářský význam, hodnotí je po stránce syntetické, studují jejich synekologické variace a zjišťují vnitřní homogenitu všech studovaných cenotaxonů a jejich vzájemnou příbuznost.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (34.231.243...)