Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lékařská psychologie

Autor: Vondráček, Vladimír, Dobiáš, Jan, Diamant, Jiří Jindřich a Urban, Eduard
Rok: 1969
NKP-CNB: cnb000424467
OCLC Number: (OCoLC)14482913
OKCZID: 111027797

Citace (dle ČSN ISO 690):
VONDRÁČEK, Vladimír, DIAMANT, Jiří Jindřich, ed. a URBAN, Eduard, ed. Lékařská psychologie. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 279 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Informativní příručka, jejíž jednotlivé kapitoly (Stručný přehled psychologie, Metodologické problémy psychologie, Fylogenese psychiky, Sociální psychologie a medicína, Umění a choroba, Psychologická problematika lékařovy práce, Léčebný režim, Přehled vývojové psychologie a psychologické problémy výchovy, Duševní hygiena a zdravotní výchova, Vliv pracovních podmínek na člověka a obecné zásady výběru, respektive rozmisťování pracovníků, Klinická psychologie, Psychoterapie, Lékařská psychologie chorob psychosomatického pomezí, Psychologie v jiných lékařských oborech) zpracovali známí psychiatři a psychologové-specialisté. Kniha je určena především lékařům a studentům medicíny, zaujme však i psychology, právníky, kriminalisty aj. čtenáře.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)