Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Organizace a metodika vědeckotechnických informací ve zdravotnictví :příručka pro pracovníky vědeckotechn. informací /

Autor: Růžička, Karel
NKP-CNB: cnb000425598
OCLC Number: 42142395
OKCZID: 128396815

Citace (dle ČSN ISO 690):
RŮŽIČKA, Karel. Organizace a metodika vědeckotechnických informací ve zdravotnictví: příručka pro pracovníky vědeckotechnických informací. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 267 s.


Anotace

 

Příručka, navazující na publikaci K. Růžičky Dokumentační minimum (1958, 1959) , podává v největší možné stručnosti základní předpisy a zásady dokumentační techniky a soustřeďuje hlavní pozornost na zdravotnictví a vědy příbuzné. Zabývá se i problematikou katalogizace chorobopisů a poukazuje na potřebu stanovení základního jednoduchého systému pro tuto katalogizaci. Normativní a organizační stav je popsán podle stavu k 1. 10. 1967.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.232...)