Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2539043 obálek a 735009 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

nbn=cnb000440062NKP-CNB: cnb000440062
OKCZID: 128354297

Citace (dle ČSN ISO 690):
KŘIVSKÝ, Pavel. Jan Křtitel Bolzano: (1777-1859) : Literární pozůstalost. Praha: Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1972. 7, [1] s. Edice inventářů Lit. archívu Památníku nár. písemnictví v Praze, Čís. 251.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.221...)