Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462123 obálek a 691878 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Radiobiologické metody

Autor: Herčík, Ferdinand
Rok: 1966
NKP-CNB: cnb000443462
OCLC Number: (OCoLC)42159292
OKCZID: 115120520

Citace (dle ČSN ISO 690):
HERČÍK, Ferdinand. Radiobiologické metody. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 294 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Monografie, přispívající k dalšímu rozvoji radiobiologie, probírá nejprve nejčastěji používané zdroje záření a jejich dozimetrii. Poté osvětluje problematiku ozařování virusů a jednobuněčných organismů, buněk a tkání, metazoí, rostlin. Přihlíží přitom k fylogenetickému zařazení. Rovněž se zabývá, pokud to bylo nutné, i správnými metodami pěstování pokusných objektů. Jsou zařazeny i kapitoly o nejčastěji používaných statistických metodách a československých předpisech pro bezpečnost práce se zářením a radioaktivnímí izotopy.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (52.23.219...)