Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945)Autor: Konečný, Zdeněk
Rok: 1967
NKP-CNB: cnb000444645
OCLC Number: (OCoLC)7064932
OKCZID: 128251392

Citace (dle ČSN ISO 690):
KONEČNÝ, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1967. 151 s., [4] s. obr. příl. Spisy Univ. J.E. Purkyně v Brně. Filosof. fakulta, Sv. 123.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )Anotace

 

práce se opírá o archívní prameny a svědectví přímých účastníků, méně již o nepočetnou literaturu. Osvětluje národnostní a rasovou politiku nacistů k sovětským, polským, francouzským, anglickým a italským občanům. Všímá si, zajakých podmínek žili a pracovali v táborech, na pracovních komandech, v průmyslu, zemědělství, lesnictví a dolech. Sleduje jejich ilegální styky s čs. obyvatelstvem, jejich útěky z táborů, přechod k partyzánským oddílům apod.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)