Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846207 obálek a 854309 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Skladba spisovné češtiny :Určeno pro posl. filosof. fak. /Autor: Bauer, Jaroslav
NKP-CNB: cnb000448607
OCLC Number: 42114448
OKCZID: 128549051

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAUER, Jaroslav. Skladba spisovné češtiny: Určeno pro posl. filosof. fak. 2. [dotisk] 2. vyd. Praha: SPN, 1968. 243 s. Učební texty vys. škol.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)