Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fulnecké intermezzo Jana Amose Komenského

Autor: Pleskot, Jaroslav
Rok: 1970
NKP-CNB: cnb000453671
OCLC Number: (OCoLC)42128096
OKCZID: 111372142

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLESKOT, Jaroslav. Fulnecké intermezzo Jana Amosa Komenského. Vydání první. V Ostravě: Profil, 1970. 187 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Studie se odvolává na skutečnost, že období Komenského života ve vlasti je poměrně dosud málo osvětleno, a snaží se na základě pramenného materiálu jako klíčovou otázku řešit Komenského působení ve Fulneku, v místě jeho posledního svobodného pobytu ve vlasti, v místě významném pro vznik jeho pedagogického systému i jeho sociálních myšlenek a představ. Autor, který tento pobyt charakterizuje jako "šťastná léta", se zabývá časovým rozsahem tohoto pobytu, jeho pracovní náplní a v závěru dovozuje, že domnělé dopisy Komenského kanovníku Josefu Weldemannovi, členu fulneckého augustiniánského kláštera, jsou podvrhy z r. 1810.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.232...)