Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701025 obálek a 826051 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Determinace senzomotorické koordinaceAutor: Sedlák Jiří
Rok: 1974
NKP-CNB: cnb000466798
OCLC Number: (OCoLC)42127773
OKCZID: 111096783
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEDLÁK, Jiří. Determinace senzomotorické koordinace. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974. 150 s. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosophica =, Spisy University J.E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta, sv. 188.


Anotace

 

Po pojednání o obecných otázkách senzomotorické koordinace probírá spis její determinaci. Zabývá se genezí koordinovaných cílených pohybů, fyziologickými mechanismy a optickou i motorickou regulací pohybové koordinace. Věnujepozornost procesu učení a zlepšování výkonů cvikem a prostorovému i časovému parametru cíleného pohybu. Poukazuje na to, že v elementární struktuře činnosti existují regulační vzájemné vnitřní vztahy, jež lze sledovat až doprostorově časové mikrostruktury. Uvádí dále, že struktura motoriky a receptorů je podstatným článkem vzájemných vnitřních vztahů a její znalost dovoluje předvídat parametry jednání.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)