Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672771 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Asthma BronchialeAutor: Bohuslav Hodek
NKP-CNB: cnb000468780
OKCZID: 128413077

Citace (dle ČSN ISO 690):
HODEK, Bohuslav. Asthma bronchiale. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1975. 451 s.


Anotace

 

Přehledná práce o bronchiálním astmatu seznamuje s jeho výskytem, dispozicí a vznikem, s průběhem, prognózou a příznaky. Zabývá se určením správné diagnózy této choroby a jejími komplikacemi, hlavními druhy alergenu a probíra patofyziologii dýchání při asthma bronchiale a alergenové testy. Všímá si také vztahu bronchiálního astmatu k jiným chorobám, působení hormonálních vlivů a psychických faktorů na průběh choroby. Značnou pozornost věnuje prevencí a profylaxi astmatu a rozmanitým formám jeho léčení.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)