Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Josef Dobrovský a česká bulharistika: počátky poznávání Bulharska a bulharského jazyka u nás

Autor: Bechyňová, Věnceslava
Rok: 1963
NKP-CNB: cnb000475955
OKCZID: 128394038

Citace (dle ČSN ISO 690):
BECHYŇOVÁ, Věnceslava. Josef Dobrovský a česká bulharistika: počátky poznávání Bulharska a bulharského jazyka u nás. Praha: ČSAV, 1963. 85 s., [4] s. obr. příl. Rozpravy ČSAV. Řada společenských věd, roč. 73. seš. 11.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Monografie se opírá o bohaté literární prameny, v úvodu kriticky analyzované. Poté zkoumá podmínky pro poznání Bulharska na konci 18. a počátku 19. století. Přitom probírá starší literární zprávy. Následuje jádro knihy, zjištění, jak Dobrovský pojímal bulharistiku i jak hodnotil bulharský jazyk a literaturu. V závěru se dovídáme o pokračovatelích Dobrovského v české bulharistice

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRPřidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.203...)