Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pavel Eisner Divadlu hudby

Autor: Eisner, Pavel a Eisnerová, Dagmar
Rok: 5749
NKP-CNB: cnb000481905
OKCZID: 112633685

Citace (dle ČSN ISO 690):
EISNER, Pavel. Pavel Eisner Divadlu hudby. 1. vyd. Praha: SHV, 1965, 57 s. Edice Divadla hudby, sv. 2.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Městská knihovna v PrazeAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)