Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462928 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dekameron

Autor: Boccaccio, Giovanni, Krátký, Radovan, Felix, Jozef a Žilina, Miloslav
Rok: 1965
NKP-CNB: cnb000484805
OCLC Number: (OCoLC)44078716
OKCZID: 112328607

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOCCACCIO, Giovanni. Dekameron. Překlad Radovan KRÁTKÝ. Vyd. v SNKLU 2. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965. 689 s. Světová knihovna.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.212.120...)