Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2555008 obálek a 742346 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Německá literatura od první světové války: Určeno pro posl. fak. filosof. U[niv.] P[alackého] v OlomouciAutor: Václavek, Ludvík
Rok: 1965
NKP-CNB: cnb000488243
OCLC Number: (OCoLC)42094243
OKCZID: 117477587

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÁCLAVEK, Ludvík. Německá literatura od první světové války: Určeno pro posl. fak. filosof. U[niv.] P[alackého] v Olomouci. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1965. 254 s. Učební texty vys. škol.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)