Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647464 obálek a 797615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

nbn=cnb000503375NKP-CNB: cnb000503375
OKCZID: 128682321


Anotace

 

Sborník vzpomínek čs. občanů na dny osvobození Rudou armádou v r. 1945, na pobyt sovět. vojáků u nás, a vzpomínek rudoarmějců na Československo a jeho lid. Sborník byl sestaven z dopisů, zaslanýchsovětů, z nichž bylo vybráno 80 příspěvků. Jejich autory jsou přední úderníci a dělníci, zemědělci, příslušníci inteligence i děti. Kromě toho obsahuje sborník povídky našich význač. spisovatelů, inspirované příchodem Rudé armády adopisy prostých vojínů i generálů Rudé armády.

Zdroj anotace: Národní knihovna České RepublikyPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)