Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mistr Jan

Autor: Kratochvíl, Miloš Václav
Rok: 1952
NKP-CNB: cnb000506155
OCLC Number: (OCoLC)44814692
OKCZID: 111735039

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍL, Miloš Václav. Mistr Jan. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1952. 174, [2] s. Žatva, Sv. 96.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Česká Digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

První samost. část "Husitské trilogie" obrazí Husa v době jeho činnosti na universitě a v Betlem. kapli. Hus je tu pojat jako sociální reformátor, neohrožený bojovník proti zvůli feudálního panstva a církevní hierarchii i papeži, proti odpustkářství a hrabivosti, za utlačovaný pracující lid. Autor se snaží podat průřez celé tehd. společnosti a vystopovat předpoklady husit. revoluce. Osudy "Mistra Jana" jsou dovedeny až do jeho odchodu do Kostnice. (Druhý díl trilogie, nazv. "Pochodeň", líčí kostnický koncil a H. smrt. Třetí díl má být věnován vítězství revoluce.)

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.203...)